Z nami uzyskanie odszkodowania jest proste. Sprawdź!

image

Telefon kontaktowy607-277-567

SuwałkiWojska Polskiego 23 abc/50

Adres E-mailbiuro@odszkodowaniasuwalki.pl

Od 2009 roku oferujemy pomoc dla Naszych Klientów w uzyskaniu należnego im odszkodowania lub zadośćuczynienia w związku ze szkodą. Nasza Firma prowadzi negocjacje w imieniu poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w celu wypłaty odszkodowań lub innych świadczeń na drodze przed sądowej.

Dochodzimy wszystkich roszczeń pozostających w związku ze zdarzeniem, czyli oprócz odszkodowania z tytułu utraty zdrowia, zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć najbliższych, także roszczenia z tytułu utraconego dochodu, zwrotu kosztów leczenia, dojazdów, prywatnego leczenia, zakupu środków opatrunkowych, roszczenia rentowe oraz zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu, wynajmu samochodu zastępczego, holowania i rekompensaty utraty wartości handlowej pojazdu powypadkowego.

Dzięki naszym działaniom wysokość wypłaconego odszkodowania może wzrosnąć nawet o kilkaset procent w stosunku do pierwotnej propozycji składanej przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Naszą zaletą z pewnością jest elastyczność i gotowość dostosowania się do potrzeb naszych Klientów. Staramy się ich zrozumieć i zaoferować im najdogodniejszy model świadczenia pomocy .

Specjalizujemy się m.in. w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód komunikacyjnych, majątkowych, wypadków w pracy czy rolnictwie. W naszej pracy, kierujemy się zasadą, zgodnie z którą, żadna sprawa nie jest zbyt „słaba” aby nie podjąć próby jej poprowadzenia.
Naszym głównym atutem jest to, że prowadzimy również sprawy, w których poszkodowani doznali stosunkowo niewielkich obrażeń , np.: skręcenie odcinka szyjnego kręgosłupa, potłuczenia czy zwichnięcia kończyn.

Niemal sto procent spraw prowadzonych na etapie przed sądowym jest z sukcesem kontynuowane na etapie sądowym. W uzasadnionych przypadkach wykładamy koszty do prowadzenia sprawy w sądzie za Naszych Klientów. Naszym Klientom oferujemy pełną obsługę prawną zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych.